Daniel 6:12

Daniel 6:12 N11NN

Då storma mennene inn og fann Daniel medan han bad til sin Gud og kalla på han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del