Daniel 6:10

Daniel 6:10 N11NN

I samsvar med dette sette Dareios opp eit skriv med eit slikt påbod.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del