Daniel 3:5

Daniel 3:5 N11NN

Så snart de høyrer lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle andre slag instrument, skal de falla ned og tilbe gullstatuen kong Nebukadnesar har reist.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:5