Daniel 3:22

Daniel 3:22 N11NN

Sidan omnen på kongens strenge bod var så sterkt oppheta, vart dei som førte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego opp, drepne av logane frå elden.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:22