Daniel 3:2

Daniel 3:2 N11NN

Så sende kong Nebukadnesar bod og kalla saman satrapane, guvernørane, statthaldarane, rådgjevarane, skattmeistrane, dommarane, oppsynsmennene og alle provinsstyrarane. Dei skulle koma til vigslinga av statuen som kong Nebukadnesar hadde reist.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:2