Daniel 3:13

Daniel 3:13 N11NN

Då vart Nebukadnesar rasande. Han baud at dei skulle henta Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, og mennene vart førte fram for kongen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Daniel 3:13