Amos 6:9

Amos 6:9 N11NN

Er det ti overlevande i eit hus, skal dei døy.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del