Amos 6:8

Amos 6:8 N11NN

Herren GUD har svore ved seg sjølv, seier HERREN, allhærs Gud: Eg avskyr Jakobs byrgskap og hatar borgene der. Eg utleverer byen og alt som er i han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del