Amos 6:7

Amos 6:7 N11NN

Difor skal dei no drivast i eksil, fremst mellom dei bortførte. Då blir det slutt på festsamlingane der dei ligg og dreg seg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del