Amos 6:4

Amos 6:4 N11NN

Dei ligg på elfenbeinsbenker og strekkjer seg på divanar, dei et lam frå saueflokken og gjøkalvar frå buskapen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del