Amos 6:3

Amos 6:3 N11NN

De vil jaga ulukkedagen bort, men set vald i høgsetet.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del