Amos 6:2

Amos 6:2 N11NN

Far til Kalne og sjå, gå derifrå til Hamat-Rabba og far ned til Gat i Filistarland! Er de betre enn desse rika? Har dei eit større område enn de?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del