Amos 6:1

Amos 6:1 N11NN

Ve dei sorglause på Sion og dei trygge på Samarias fjell, dei gjævaste av det fremste folkeslaget, dei som Israels hus vender seg til.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del