2. Samuelsbok 15:31

2. Samuelsbok 15:31 N11NN

David fekk høyra at Ahitofel var mellom dei som hadde svore seg saman med Absalom, og han bad: «HERRE, gjer Ahitofels råd til skamme!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del