2. Samuelsbok 15:12

2. Samuelsbok 15:12 N11NN

Medan Absalom bar fram slaktoffera, sende han bod etter Ahitofel frå Gilo, rådgjevaren til David, som var i heimbyen sin. Samansverjinga auka i styrke, og det samla seg meir og meir folk om Absalom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del