2. Johannes 1:13

2. Johannes 1:13 N11NN

Borna til syster di, ho som er utvald, helsar deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del