2. Korintar 1:4

2. Korintar 1:4 N11NN

Han trøystar oss i all vår naud, så vi kan trøysta dei som er i naud, med den trøyst som Gud trøystar oss med.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

2. Korintar 1:4

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2. Korintar 1:4