2. Krønikebok 3:8

2. Krønikebok 3:8 N11NN

Så laga han Det høgheilage. Det var tjue alner langt, like langt som breidda av tempelet, og tjue alner breitt. Han kledde det med seks hundre talentar fint gull.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del