2. Krønikebok 3:11

2. Krønikebok 3:11 N11NN

Vengene på kjerubane var til saman tjue alner lange. Den eine kjeruben hadde ein veng som var fem alner lang og rakk bort til tempelveggen. Den andre vengen var òg fem alner og rørte ved vengen til den andre kjeruben.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del