1. Tessalonikar 4:8

1. Tessalonikar 4:8 N11NN

Den som avviser dette, han avviser difor ikkje eit menneske, men han avviser Gud, som gjev dykk sin heilage Ande.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del