1. Tessalonikar 4:3

1. Tessalonikar 4:3 N11NN

For dette er Guds vilje: at de skal vera heilage, så de held dykk borte frå hor.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del