1. Tessalonikar 4:18

1. Tessalonikar 4:18 N11NN

Trøyst kvarandre og set mot i kvarandre med desse orda!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Tessalonikar 4:18