1. Tessalonikar 4:13

1. Tessalonikar 4:13 N11NN

Vi vil ikkje, sysken, at de skal vera uvitande om dei som har sovna inn, så de ikkje skal sørgja som dei andre, dei som er utan håp.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Tessalonikar 4:13