1. Tessalonikar 4:12

1. Tessalonikar 4:12 N11NN

så de kan gå sømeleg fram mellom dei som er utanfor, og ikkje treng be nokon om hjelp.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del