1. Tessalonikar 4:11

1. Tessalonikar 4:11 N11NN

De skal setja dykkar ære i å leva eit roleg liv, passa pliktene dykkar og arbeida med hendene, som vi har bode dykk
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del