1. Tessalonikar 4:10

1. Tessalonikar 4:10 N11NN

Og de viser denne kjærleiken mot alle syskena våre i heile Makedonia. Men vi legg dykk på hjartet, sysken, at de må gjera endå større framsteg i dette.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del