1. Samuelsbok 9:7

1. Samuelsbok 9:7 N11NN

Saul sa til tenesteguten: «Ja, lat oss gå, men kva skal vi ha med til mannen? Det er slutt på brødet i sekkene våre, og vi har inga gåve vi kan gje gudsmannen. Kva har vi vel med oss?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del