1. Samuelsbok 9:4

1. Samuelsbok 9:4 N11NN

Dei drog over Efraim-fjella og gjennom Sjalisja-landet, men fann dei ikkje. Så drog dei gjennom Sjaalim-landet, men esla var ikkje der heller. Sidan drog dei gjennom Benjamin-landet, men fann dei ikkje.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del