1. Samuelsbok 9:21

1. Samuelsbok 9:21 N11NN

Saul svara: «Men er ikkje eg berre ein benjaminitt, frå ein av dei minste stammane i Israel? Og er ikkje slekta mi den ringaste av alle slekter i Benjamin-stammen? Kvifor snakkar du då slik til meg?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del