1. Samuelsbok 9:18

1. Samuelsbok 9:18 N11NN

Saul gjekk bort til Samuel midt i porten og sa: «Kan du seia meg kvar sjåaren bur!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del