1. Samuelsbok 9:13

1. Samuelsbok 9:13 N11NN

Når de kjem inn i byen, finn de han før han går opp på haugen til måltidet. Folket et ikkje før han kjem, for det er han som velsignar offeret. Først då tek gjestene til å eta. Gå berre opp, for no kan de treffa han.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del