1. Samuelsbok 6:17

1. Samuelsbok 6:17 N11NN

Dette er dei gullbyllane som filistrane gav HERREN til vederlag: ein for Asjdod, ein for Gaza, ein for Asjkalon, ein for Gat og ein for Ekron.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del