1. Samuelsbok 15:9

1. Samuelsbok 15:9 N11NN

Men Saul og mennene hans sparte Agag og det beste av småfeet og storfeet, gjøfeet og lamma. Alt som var noko verdt, sparte dei og ville ikkje slå det med bann. Men alt som var verdlaust og ringt, bannlyste dei.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del