1. Samuelsbok 15:35

1. Samuelsbok 15:35 N11NN

Til sin dødsdag såg Samuel aldri Saul att, for han sørgde over Saul. Men HERREN angra at han hadde gjort Saul til konge over Israel.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del