1. Samuelsbok 15:33

1. Samuelsbok 15:33 N11NN

Samuel svara: «Som sverdet ditt reiv borna bort frå mødrene, skal di mor bli barnlaus, meir enn andre kvinner.» Så hogg Samuel Agag ned for HERRENS andlet i Gilgal.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del