1. Samuelsbok 15:21

1. Samuelsbok 15:21 N11NN

Men krigsfolket tok småfe og storfe av byttet, det beste av det som var bannlyst, og ville ofra det til HERREN din Gud her i Gilgal.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del