1. Samuelsbok 13:7

1. Samuelsbok 13:7 N11NN

medan andre rømde over Jordan til landområda i Gad og Gilead. Saul var framleis i Gilgal, og heile folket følgde han, skjelvande av redsle.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del