1. Samuelsbok 13:5

1. Samuelsbok 13:5 N11NN

Filistrane samla seg til strid mot Israel med tre tusen vogner og seks tusen ryttarar og med fotfolk så mange som sanden på havsens strand. Dei drog opp og slo leir ved Mikmas, aust for Bet-Aven.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del