1. Samuelsbok 13:23

1. Samuelsbok 13:23 N11NN

Forposten til filistrane rykte fram til passet ved Mikmas.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del