1. Samuelsbok 13:22

1. Samuelsbok 13:22 N11NN

Slik hadde det seg at den dagen slaget stod, hadde ingen av dei som følgde Saul og Jonatan, sverd eller spyd. Berre Saul og Jonatan, son hans, hadde slike våpen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del