1. Samuelsbok 13:2

1. Samuelsbok 13:2 N11NN

Saul valde seg ut tre tusen mann av Israel. To tusen av dei var saman med han ved Mikmas og i fjelltraktene ved Betel, og eitt tusen var saman med Jonatan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sende resten av folket heim att, kvar til sitt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del