1. Samuelsbok 13:19

1. Samuelsbok 13:19 N11NN

Den gongen fanst det ingen smed i heile Israel. For filistrane sa: «Hebrearane må ikkje få laga seg sverd og spyd sjølve!»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del