1. Samuelsbok 13:18

1. Samuelsbok 13:18 N11NN

den andre i retning Bet-Horon og den tredje i retning grensa på høglandet over Sebo'im-dalen, mot ørkenen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del