1. Samuelsbok 13:15

1. Samuelsbok 13:15 N11NN

Så gjorde Samuel seg ferdig; han tok ut frå Gilgal og fór opp til Gibea i Benjamin. Då Saul mønstra folket som hadde samla seg rundt han, var det om lag seks hundre mann.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del