1. Samuelsbok 13:12

1. Samuelsbok 13:12 N11NN

Då tenkte eg: No kjem filistrane ned til Gilgal og går til åtak på meg utan at eg har bede om velvilje for HERRENS andlet. Difor våga eg meg til å bera fram brennofferet.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del