1. Samuelsbok 10:8

1. Samuelsbok 10:8 N11NN

Gå føre meg ned til Gilgal! Der vil eg koma til deg og ofra brennoffer og fredsoffer. Sju dagar må du venta før eg kjem og seier deg kva du skal gjera.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del