1. Kongebok 3:2

1. Kongebok 3:2 N11NN

Men folket heldt fram med å ofra på haugane, for enno var det ikkje bygd noko hus for HERRENS namn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Kongebok 3:2