1. Korintar 11:33

1. Korintar 11:33 N11NN

Difor, mine sysken: Når de kjem saman til måltid, må de venta på kvarandre!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del