1. Korintar 11:31

1. Korintar 11:31 N11NN

Om vi dømde oss sjølve, vart vi ikkje dømde.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del