1. Korintar 11:28

1. Korintar 11:28 N11NN

Kvar og ein må prøva seg sjølv, og så skal han eta av brødet og drikka av begeret.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del